Aanbod De Vreedzame School


 • De Vreedzame School invoering
  Aanbod De Vreedzame School

  De Vreedzame School invoering

  De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
  Het programma bestaat uit een lessenserie verdeeld over 6 blokken.

  Werken aan een vreedzaam klimaat vraagt om vreedzame leerkrachten. Daarbij is soms gedragsverandering nodig. Gedragsverandering heb je niet zomaar. Dit krijg je door de combinatie van: andere lessen geven (waardoor ander gedrag gevraagd wordt), zelfreflectie, feedback, training, voorbeelden van anderen, veranderend gedrag van kinderen, een sterk stimulerende schoolleiding, en collegiale intervisie die bepalend zijn voor succes.

  Bij de invoering van De Vreedzame School is dus niet het bestellen van materialen maar het aangaan van uitgebreid programma waar alle bovenstaande elementen in zijn op genomen.

  De invoering bestaat uit:

  • teambijeenkomsten
  • vorming van de stuurgroep
  • bijeenkomsten met de stuurgroep
  • ouderavond
  • groepsbezoeken
  • leerlingmediatie

  Om De Vreedzame School echt succesvol te laten zijn is het belangrijk dat 70% van de teamleden achter de invoering staan.
  Dit invoeringstraject heeft een duur van twee jaar.
  De invoering van De Vreedzame School vindt plaats middels een bestaand stramien maar wordt altijd op maat gemaakt voor elke school.

  Wilt u meer weten of De Vreedzame School invoeren in uw school?


  Contact DOEN
 • De Vreedzame School opfriscursus
  Aanbod De Vreedzame School

  De Vreedzame School opfriscursus

  Deze training is bedoeld voor scholen die al langere tijd met De Vreedzame School werken. Door wisselingen in het team, is de visie en/of werkwijze niet meer voor iedereen goed zichtbaar en helder.

  Inhoud:

  • achtergronden van De Vreedzame School
  • zichtbaarheid in de school
  • punten die goed lopen in de school
  • aandachtspunten in de school
  • praktische uitwerking

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • De Vreedzame School nieuwe leerkrachten
  Aanbod De Vreedzame School

  De Vreedzame School nieuwe leerkrachten

  Je bent al een Vreedzame School. Met de stuurgroep houden jullie goed de visie vast die je tijdens het invoeringstraject hebt vastgesteld en is opgenomen in het borgingsdocument.

  In het bergingsdocument is opgenomen hoe jullie nieuwe leerkrachten meenemen in het werken en de visie van De Vreedzame School. Bij veel nieuwe leerkrachten is het raadzaam om, eventueel in samenwerking met andere scholen een traject te volgen voor nieuwe leerkrachten.

  Inhoud van de bijeenkomsten:

  • we bespreken achtergronden van De Vreedzame School
  • omgang de Vreedzame School op je eigen school en in je eigen groep.
  • verbeterpunten

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • De Vreedzame Wijk
  Aanbod De Vreedzame School

  De Vreedzame Wijk

  De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. Inmiddels werkt een groot aantal basisscholen met dit programma. Kinderen krijgen daar allerlei ‘burgerschapscompetenties’ aangeboden. Ze leren hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en zich verbonden te voelen met de gemeenschap.

  De invoering van De Vreedzame Wijk vindt plaats volgens het ‘schillen’model. Echter elke wijk is anders dus het is echt een traject op maat.

  Wil je meer weten over de invoering van De Vreedzame Wijk?


  Contact DOEN