Aanbod Jenaplan


JENAPLAN VISIETRAJECTEN • Verstevigen Jenaplanvisie
  Aanbod Jenaplan

  Verstevigen Jenaplanvisie

  In dit traject gaan we met elkaar kijken naar de visie van jullie jenaplanschool. Daarbij gaan we uit van datgene wat er is en kijken we hoe we dit verder uit kunnen bouwen.
  We maken gebruik van de uitgangspunten van jenaplan zoals die staan beschreven in het boek: jenaplan een school waar je leert samen leven.
  In dit traject is het van groot belang om samen met alle betrokkenen in de school te kijken hoe de visie van jenaplan er in de school uit moet zien. Doen levert de achtergrondkennis en de school bepaalt waar ze naar toe willen.

  Wij komen graag bij je langs om het een en ander uit te leggen en samen te kijken hoe we de jenaplanvisie kunnen verstevigen.


  Contact DOEN
 • Pedagogische grondhouding
  Aanbod Jenaplan

  Pedagogische grondhouding

  Op school willen we graag dat kinderen (veel) leren. Om tot leren te komen moeten we op school aan veel voorwaarden voldoen zoals: geborgenheid, een veilig klimaat, goede relaties, erkinning. Dit alles noem je het pedagogisch klimaat.
  Wat is er nodig in het denken en handelen van een stamgroepleider om een goed pedagogisch klimaat neer te kunnen zetten in de stamgroep? Wat is jouw pedagogisch grondhouding als mens? Wat draag je hiervan uit in je stamgroep? Waarom doe je wat je doet?

  Deze vragen komen aanbod in de bijeenkomsten. Het wil niet zeggen dat je ook altijd duidelijke antwoorden kunt geven. Belangrijk is wel dat je je als team bewust bent van elkaars uitgangspunten en samen bepaalt wat willen wij zichtbaar maken in ons pedagogisch handelen binnen de school en binnen de stamgroep.
  Tijdens deze bijeenkomsten proberen we op een ‘luchtige’ wijze serieuze zaken aan te kaarten en te bespreken.

  Inhoud:

  • inzicht in je eigen pedagogisch handelen
  • waar komt je eigen handelen vandaan
  • wat is belangrijk voor onze school/stamgroep qua pedagogisch handelen

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • 3-Jarige stamgroep, hoe doe je dat?
  Aanbod Jenaplan

  3-Jarige stamgroep, hoe doe je dat?

  Jenaplanscholen werken in een 2- of een 3-jarige stamgroep. Uit gesprekken met directeuren en stamgroepleiders blijkt dat veel scholen wel over zouden willen van een 2 naar een 3-jarige stamgroep maar ze weten niet goed hoe ze dit aan moeten pakken.
  Vooral de werkwijze met de 3e jaars blijkt voor veel scholen een moeilijk te nemen hobbel.

  In de trainingen een 3-jarige stamgroep hoe doe je dat kijken we naar de achtergronden van jenaplan, bespreken de uitgangspunten voor een 3- jarige stamgroep en is er volop ruimte om samen met anderen ervaringen uit te wisselen over dit traject.

  Inhoud:

  • achtergronden jenaplan met betrekking tot 3- jarige stamgroep
  • meerwaarde van een 3-jarige stamgroep
  • werkwijze in de stamgroep
  • invoering in de school of aanpassingen binnen de school

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Een echt ritmisch weekplan
  Aanbod Jenaplan

  Een echt ritmisch weekplan

  Op een jenaplanschool werk je met een ritmisch weekplan. In een goed ritmisch weekplan is er afwisseling tussen in activiteiten maar ook in:

  • inspanning en ontspanning
  • gesprek, spel, werk en viering
  • inbreng kinderen en stamgroepleider

  Hoe zet je als stamgroeleider een goed ritmisch weekplan neer waarbij er voldoende afwisseling is in activiteiten, de vier basisactiviteiten en echte inbreng van kinderen?
  Dit komt aan de orde in de bijeenkomseten van een echt ritmisch weekplan. Tijdens de bijeenkomsten zul je ook actief aan de slag gaan om je eigen ritmisch weekplan ook echt ritmisch te laten zijn.

  Inhoud:

  • achtergronden Petersen over ritmisch weekplan
  • eigen ritmisch weekplan onder de loep nemen
  • overleg met andere stamgroepleiders waardoor je (nieuwe) ideeën krijgt

  Meer weten of samen dit traject ingaan?


  Contact DOEN
 • Blokperiode en eigenaarschap
  Aanbod Jenaplan

  Blokperiode en eigenaarschap

  De blokperiode is een aaneengesloten (langere)periode waarin kinderen o.a kunnen werken aan een zelf gekozen onderwerp individueel of samen met anderen. Het doel van de blokperiode is om kinderen mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.
  In de praktijk zie je dat veel jenaplanscholen het niet altijd makkelijk vinden om hieraan gestalte te geven. Hoe zorg je voor een zinvolle invulling van de blokperiode en wat vraagt dat van mij als stamgroepleider?

  In de bijeenkomst(en) gaan we dieper in op:

  • de achtergronden van de blokperiode
  • hoe geef je een zinvolle betekenis aan de blokperiode
  • wat vraagt dat van de kinderen
  • wat is de rol van de stamgroepleider hierbij
  • uitwisseling tussen de verschillende stamgroepleiders/scholen

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Werken vanuit doelen
  Aanbod Jenaplan

  Werken vanuit doelen

  In het onderwijs is intrensieke motivatie van kinderen van groot belang. Echter elk kind leert op zijn eigen manier en niet iedereen heeft baat bij dezelfde uitleg. Om daar meer aan tegemoet te komen werken steeds meer scholen vanuit doelen. Niet de les uit de methode staat centraal maar het doel of de doelen staan centraal. Kinderen kunnen (vaak) zelf aangeven of ze instructie willen volgen of juist niet.
  Hoe maak je de overstap van denken vanuit de methode naar denken vanuit doelen hierover gaat het in de bijeenkomst.
  We geven je handvaten die je de volgende dag in je stamgroep al kunt toepassen. Je stelt jezelf doelen die je wilt behalen en in de bijeenkomsten besteden we ook volop aandacht aan je eigen doelen, reacties van kinderen waardoor je steeds een stapje verder komt in je eigen tempo.

  Inhoud:

  • wat wil het zeggen werken vanuit doelen
  • verschillende stadia
  • waar sta jij of jullie als school
  • eigen ontwikkeling met betrekking tot het werken vanuit doelen

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN

Jenaplan wereldoriëntatie • Wereldoriëntatie hart van het onderwijs, en dan….
  Aanbod Jenaplan

  Wereldoriëntatie hart van het onderwijs, en dan….

  Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs. Dat is waar we voor staan in het jenaplanonderwijs maar is dat ook zo? Lukt het om wereldoriëntatie het hart van het onderwijs te laten zijn? Dit blijkt in de praktijk veel moeilijker dan gedacht.
  In bijeenkomsten met het team gaan we kijken hoe wereldoriëntatie vormgegeven kan worden binnen het jenaplanonderwijs en welke vorm het beste bij jullie past. Samen maken we een goede doorgaande lijn met een duidelijke rode draad door de gehele school. Afgestemd op jullie wensen.

  Begrijpend lezen wat moet ik doen?
  Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leerkrachten en/of teams die meer grip willen krijgen op het geven van begrijpend lezen.

  Inhoud:

  • verschillende werkvormen
  • opbouw door de jaren heen
  • uitgaan van vragen van kinderen
  • leren vragen stellen
  • registratievormen
  • presentatievormen

  Dit traject kan ook op maat gemaakt worden voor jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Werken met de fiets van Janssen
  Aanbod Jenaplan

  Werken met de fiets van Janssen

  De ‘fiets van Janssen’ is één van de werkvormen die in de stamgroepen gebruikt kan worden om wereldoriëntatie vorm te geven. De ‘fiets van Janssen’ zorgt voor een duidelijke structuur bij kinderen en stamgroepleiders en geeft voldoende ruimte om uit te gaan van vragen van kinderen. Ook de rol van de stamgroepleider is duidelijk zichtbaar in dit model.

  Inhoud:

  • stappen bij de fiets van Janssen
  • wat vraagt dit van de kinderen
  • wat vraagt dit van de stamgroepleider
  • opzetten in de school? Hoe doe je dat

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Verhalend ontwerpen
  Aanbod Jenaplan

  Verhalend ontwerpen

  Verhalend ontwerpen is ook een werkvorm die toegepast kan worden binnen wereldoriëntatie. Het oorspronkelijk vanuit Schotland overgewaaide ‘storyline approach’ zorgt voor inspiratie en uitdaging voor kinderen binnen een betekenisvolle context.Middels een verhaal worden kinderen uitgedaagd om verschillende zaken uit te zoeken en op te lossen. Er is een verhaallijn waarbinnen kinderen voldoende ruimte hebben om hun eigen inbreng te hebben. De verhaallijn is opgebouwd in episodes. In elke episode krijgen kinderen nieuwe uitdagingen te verwerken. Samen krijgt het verhaal gestalte en ontwerpen de kinderen samen het verhaal.

  Inhoud:

  • achtergronden van verhalend ontwerpen
  • hoe kun je dit inzetten in de stamgroep
  • zelf een episode bedenken
  • registratie van doelen

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Van wereldoriëntatie naar stamgroepwerk
  Aanbod Jenaplan

  Van wereldoriëntatie naar stamgroepwerk

  Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs. Echter in steeds meer scholen spreekt men niet meer van wereldorëntatie maar van stamgroep werk. Wat maakt stamgroepwerk nu anders. Is het mogelijk om in je groep stamgroepwerk toe te passen? en als het antwoord ja is hoe pak je dat dan aan?

  Inhoud:

  • achtergrond van stamgroepwerk
  • is wereldoriëntatie dan iets anders
  • hoe pas ik stamgroepwerk toe

  Dit traject kan gegeven worden met meerdere scholen tegelijk maar natuurlijk ook op maat gemaakt worden voor jullie school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Vragen stellen
  Aanbod Jenaplan

  Vragen stellen

  Als stamgroepleider doe je de hele dag niets anders. Een belangrijk deel van je werk bestaat uit het stellen van vragen. Er zijn veel verschillende soorten vragen. We kennen allemaal de open en gesloten vragen.
  Echter met welk doel stel je vragen, wat wil je er mee bereiken en welk soort vraag past daar dan het beste bij?
  Zijn dat ook vragen die jij je zelf stelt als je vragen stelt aan kinderen?? Hier willen wij juist wel bij stil staan in deze trainingen.

  Inhoud:

  • soorten vragen
  • doel van de vragen
  • verwondering bevorderen d.m.v vragen stellen
  • praktisch inzetten van vragen stellen

  Meer weten of samen dit traject ingaan?


  Contact DOEN

Jenaplan taal • Spelling anders bekeken
  Aanbod Jenaplan

  Spelling anders bekeken

  Spellingvaardigheden van kinderen kunnen verbeteren; vooral door leerkrachtvaardigheden te verbeteren schrijft: ‘school aan zet’ in zijn kwaliteitskaart tips voor betere spellingresultaten.
  Dat is nu precies wat we willen bereiken met deze trainingen. Door leerkrachten bewust te maken van datgene wat belangrijk is bij het geven van spellingonderwijs.
  Daarbij maken we gebruik van ons eigen ontwikkeld materiaal; creatief spellen.

  Inhoud van de bijeenkomsten:

  • achtergronden van spellinginstructie
  • wat moet je vooral doen bij spelling instructie inzetten in voor meedere stamgroepen
  • uitzetten van de rode draad door de school
  • kennismaken met; creatief spellen

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Leren lezen zonder methode
  Aanbod Jenaplan

  Leren lezen zonder methode

  Leren lezen neemt veel tijd in beslag. Voornamelijk in groep 3. Veel scholen hebben een methode die dagelijks tijd vraagt om te leren lezen. Daarbij is er in meer of mindere mate ruimte voor de eigen ontwikkeling van kinderen.

  Wij van doen zijn van mening dat lezen bij uitstek een vakgebied is waar intrinsieke motivatie van kinderen van groot belang is. Een kind dat graag wil leren lezen heeft hiervoor 40 uur nodig. Je zou zeggen een week intensief aan de slag en het is geregeld. Ging het maar zo snel.

  In de bijeenkomsten komt aan de orde:

  • uitgangspunten werken zonder methode
  • aanpak vanuit de letters
  • aanpak vanuit woorden
  • inpassen in de dagelijkse structuur
  • leren uitgaan van thema’s
  • uitwisseling met anderen

  Meer weten of samen dit traject ingaan?


  Contact DOEN
 • Begrijpend lezen in de stamgroep
  Aanbod Jenaplan

  Begrijpend lezen in de stamgroep

  Begrijpend lezen is één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste vaardigheid in het lezen van kinderen. Veel scholen werken met de methode Nieuwsbegrip.
  Vaak horen wij op scholen dat het niet makkelijk is om Nieuwsbegrip goed in te zetten op school. Wij helpen je daar graag mee. Wij hebben een duidelijk beeld hoe je Nieuwsbegrip kunt inzetten de stamgroep.

  We hebben twee verschillende bijeenkomsten in ons programma:

  • Goed DOEN met Nieuwsbegrip
   Deze bijeenkomst is bedoeld voor scholen die net zijn begonnen met het werken met Nieuwsbegrip in de klas. In deze bijeenkomst gaan we in op de uitgangspunten en inzetbaarheid in de groep met daarbij het werken in de 3-tallen.

  • Opfrissen van het werken met Nieuwsbegrip
   Deze bijeenkomst is bedoeld voor scholen die al langer met Nieuwsbegrip werken en graag nog meer uit hun lessen met Nieuwsbegrip willen halen. We gaan in op de verschillende niveaus, meer eigenaarschap bij kinderen neerleggen.

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Graag een bijeenkomst bijwonen?


  Contact DOEN

Jenaplan Coaching in de stamgroep • Sociale veiligheid
  Aanbod Jenaplan

  Sociale veiligheid

  Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van kinderen op school in werking getreden.

  Wat is sociale veiligheid?
  Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomen.
  * bron: inspectie van onderwijs

  Hoe geef je dit alles vorm binnen je stamgroep en/of de school? Zodat je de jenaplanvisie en je pedagogisch handelen ruimschoots aan bod laat komen. Nadat we samen het kader bepaald hebben vinden er groepsbezoeken plaats waarin wordt gekeken naar van te voren bepaalde uitgangspunten

  Inhoud:

  • achtergronden van sociale veiligheid
  • wat is er al op school aanwezig
  • inzet binnen de stamgroepen
  • opzetten van een raamwerk

  Dit traject bestaat uit:

  • intake gesprek met de stamgroepleider
  • maken van een kijkwijzer
  • groepsbezoeken in de stamgroep
  • nagesprek na elk groepsbezoek

  Dit traject wordt op maat gemaakt voor elke stamgroepleider.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Uitgaan van verschillen
  Aanbod Jenaplan

  Uitgaan verschillen

  Jenaplanscholen werken in een 2- of een 3-jarige stamgroep. Uit gesprekken met directeuren en stamgroepleiders blijkt dat veel scholen wel over zouden willen van een 2 naar een 3-jarige stamgroep maar ze weten niet goed hoe ze dit aan moeten pakken.
  Vooral de werkwijze met de 3e jaars blijkt voor veel scholen een moeilijk te nemen hobbel.

  In de trainingen een 3-jarige stamgroep hoe doe je dat kijken we naar de achtergronden van jenaplan, bespreken de uitgangspunten voor een 3- jarige stamgroep en is er volop ruimte om samen met anderen ervaringen uit te wisselen over dit traject.

  Inhoud:

  • achtergronden jenaplan met betrekking tot 3- jarige stamgroep
  • meerwaarde van een 3-jarige stamgroep
  • werkwijze in de stamgroep
  • invoering in de school of aanpassingen binnen de school

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Stamgroepleider zijn, gewoon doen
  Aanbod Jenaplan

  Stamgroepleider zijn, gewoon doen

  Stamgroepleider; je bent het automatisch als je werkt op een jenaplanschool. Hoe de stamgroep ook is ingedeeld in 2- of 3-jarige stamgroepen jij bent degene die elke dag weer de verantwoording heeft om alles in goede banen te leiden, gelukkig met hulp van de kinderen. Echter dit gaat niet altijd vanzelf. In deze training dagen we je uit om je eigen handelen te bekijken en te genieten van alles wat er goed gaat in je stamgroep. Daarnaast dagen we je uit om nieuwe wegen in te slaan en daar waar nodig kritisch te zijn en veranderingen toe te passen. Gewoon door te doen!

  Inhoud:

  • achtergronden werken in een stamgroep
  • omgaan met verschillende niveaus hoe doe je dat
  • komt ieder kind tot zijn recht
  • veranderingen inzetten hoe doe je dat

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN

Jenaplan Opleidingen • Jenaplanopleiding (Post-HBO)
  Aanbod Jenaplan

  Jenaplanopleiding (Post-HBO)

  Bij ons kun je het officiële Jenaplandiploma halen. Sinds 2014 is dit een Post-HBO opleiding van 8 ec’s.

  We gaan, net als in een Jenaplanschool, uit van verschillen; van de groep/ het team en ook van een individuele deelnemer. Natuurlijk bestaat de opleiding uit onderdelen waarvan iedereen op de hoogte moet zijn.

  Inhoud:

  • Werken met heterogene groepen
  • Wereldoriëntatie, gesprek, spel, werk, viering
  • Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren
  • Levend leren, gebruik maken van de actualiteit
  • Kunstzinnige vorming
  • Theorie en achtergronden
  • Kunstzinnige Vorming

  De opleiding duurt 2 jaar en bestaat per jaar uit 10 tot 12 bijeenkomsten van 4,5 uur.
  Dit traject kan worden gevolgd met een schoolteam of met een opleidingsgroep bestaande uit stamgroepleiders van verschillende scholen in een regio.

  Wilt u meer weten of wilt u een op maat gemaakt traject, neem dan contact op met ons!


  Contact DOEN
 • Introductiecursus Jenaplan
  Aanbod Jenaplan

  Introductiecursus Jenaplan

  Deze cursus is bedoeld voor beginnende stamgroepleiders, geïnteresseerde leerkrachten, schoolleiders op een Jenaplanschool en voor schoolteams.

  Inhoud:

  • Kennismaken met de theorie en achtergronden van het Jenaplanconcept.
  • We gaan dieper in op de volgende onderdelen:
   • Werken in een heterogene groep
   • Ritmisch weekplan; Gesprek, spel, werk, viering
   • Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren
   • Levend leren, gebruik maken van de actualiteit
   • Kunstzinnige vorming
  • Kennismaken met de pedagogische grondhouding/situatie in het Jenaplanonderwijs.
  • Stamgroepwerk/ werken vanuit doelen

  Werkwijze en organisatie:
  De cursus bestaat uit 4 dagdelen:

  • Tijdstip en locatie zijn in overleg met de regio of scholen.
  • De werving geschiedt via de regio’s. Schoolleiders geven via het regio-overleg de namen door. Scholen en/of regio’s bepalen of zij een voorkeur hebben voor een opleidingsbureau.
  • De inschrijving verloopt via de NJPV.

  Wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op!


  Contact DOEN