Aanbod Algemeen


AANBOD VISIETRAJECTEN • Visie op scherp
  Aanbod algemeen

  Visie op scherp

  In dit traject gaan we met elkaar kijken naar de visie van jullie school. Daarbij gaan we uit van hetgeen er is en kijken we hoe we dit verder uit kunnen bouwen.
  Belangrijk in dit traject is dat jullie samen de visie weer scherp krijgen en/of neerzetten.
  Wat vinden we belangrijk, hoe gaan we om met kinderen, wat willen we kinderen meegeven als ze onze school verlaten. Zomaar een aantal vragen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen.
  De bijeenkomsten worden op maat gemaakt en geheel aangepast aan hetgeen jullie nodig hebben. De bijeenkomsten bevatten veel elementen waarin overleg plaatsvindt en er wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen.

  Inhoud:

  • wat doen we
  • waar willen we voor gaan
  • hoe willen we dat onze kinderen de school verlaten?
  • neerzetten van een eigen visie
  • coöperatieve werkvormen

  Meer weten over het traject Visie op scherp?


  Contact DOEN
 • Eigenaarschap vergroten
  Aanbod algemeen

  Eigenaarschap vergroten

  Onderwijs 2032 is onder andere gericht op meer eigenaarschap voor kinderen. Door kinderen eigenaarschap te geven wordt de intrinsieke motivatie groter en komen ze (beter) tot leren.
  Ja, dat is mooi gezegd, maar wat vraagt dat dan van mij als leerkracht. Ik wil wel meer eigenaarschap geven maar loslaten is ook moeilijk.
  In de bijeenkomsten kijken we naar de achtergronden van eigenaarschap, wat is er nodig bij leerkrachten en kinderen om eigenaarschap te kunnen vergroten. Welke rol heeft de leerkracht en past die rol wel/niet bij mij. Kortom een traject waar de leerkracht zeker centraal staat om daarna het kind tot zijn recht te laten komen.

  Inhoud:

  • achtergronden eigenaarschap
  • rol van de kinderen
  • rol van de leerkracht
  • hoe kan ik meer loslaten

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Zelfstandig werken DOEN!
  Aanbod algemeen

  Zelfstandig werken DOEN!

  Op heel veel scholen kom je het tegen, zelfstandig werken. Maar wat is dat eigenlijk zelfstandig werken? Hoe zelfstandig zijn de kinderen en hoe zelfstandig kunnen wij ze laten zijn.
  Kinderen een opdracht geven en ze daarna voor een bepaalde tijd zelf laten uitzoeken hoe ze het moeten maken is dat zelfstandig werken, nee! In de bijeenkomsten krijg je inzichten in hoe je zelfstandig werken kunt toepassen in jouw groep, zowel in een jaargroep als in een combinatiegroep.

  Inhoud:

  • achtergronden wat is zelfstandig werken
  • hoe kan ik zelfstandig werken vergroten bij kinderen (stappenplan)
  • zelfstandig werken toepassen in een combinatiegroep

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Werken vanuit doelen
  Aanbod algemeen

  Werken vanuit doelen

  In het onderwijs is intrinsieke motivatie van kinderen van groot belang. Echter elk kind leert op zijn eigen manier en niet iedereen heeft baat bij dezelfde uitleg en aanpak. Om daar meer aan tegemoet te komen werken steeds meer scholen vanuit doelen. Niet de les uit de methode staat centraal maar het doel of de doelen staan centraal. Kinderen kunnen (vaak) zelf aangeven of ze instructie willen volgen of juist niet.
  Hoe maak je de overstap van denken vanuit de methode naar denken vanuit doelen? In deze bijeenkomsten gaan we hiermee aan de slag.
  We geven je handvatten die je de volgende dag in je groep al kunt toepassen. Je stelt jezelf doelen die je wilt behalen en in de bijeenkomsten besteden we ook volop aandacht aan je eigen doelen, reacties van kinderen waardoor je steeds een stapje verder komt in je eigen tempo.

  Inhoud:

  • wat wil het zeggen werken vanuit doelen
  • verschillende stadia
  • waar sta jij of staan jullie als school
  • eigen ontwikkeling met betrekking tot het werken vanuit doelen

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Sociale veiligheid
  Aanbod algemeen

  Sociale veiligheid

  Sinds augustus 2015 zijn scholen verplicht om te werken aan sociale veiligheid. Hoe doe je dat en wat is daarbij belangrijk?
  In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan vraagstukken zoals; 'Waar moet je aan voldoen als je het hebt over sociale veiligheid?' en 'Wat is jullie eigen visie op sociale veiligheid en normen en waarden in de school?'.

  In de bijeenkomst(en) gaan we dieper in op;

  • de achtergronden van sociale veiligheid
  • eigen visie op sociale veiligheid
  • hoe geven we dat nu vorm bij ons op school
  • uitgangspunten bepalen voor sociaal veiligheidsplan

  Meer weten?


  Contact DOEN
 • Van jaargroep naar combinatiegroep
  Aanbod algemeen

  Van jaargroep naar combinatiegroep

  Er zijn verschillende redenen waarom scholen gaan werken in combinatiegroepen. Vaak is de reden terugloop van kinderen of een te grote groep kinderen om in één jaargroep te plaatsen.
  Het probleem is echter dat de twee groep als twee aparte groepen gezien en bediend worden. Met andere woorden alles twee keer zoveel voor de leerkracht. Dat is niet te doen!
  In de bijeenkomsten gaan we kijken hoe je de jaargroepen ook zou kunnen bedienen; naast elkaar of waar mogelijk meer als één groep.

  Inhoud:

  • uitgangspunten voor het werken in een combinatiegroep
  • welke vakken kan ik verbinden
  • wat kunnen de jaargroepen gezamenlijk doen
  • welke rol heb ik als leerkracht
  • waar wil ik graag hulp bij

  Meer informatie over deze bijeenkomsten?


  Contact DOEN

AANBOD coaching in de groep • Sociale veiligheid
  Aanbod Algemeen

  Sociale veiligheid

  Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van kinderen op school in werking getreden.

  Inhoud van de trainingen:
  Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomen.*
  *bron: inspectie van onderwijs

  Hoe geef je dit alles vorm binnen je groep en/of de school, zodat je de visie van de school en het daarbij behorende pedagogisch klimaat in je handelen laat zien?
  Nadat we samen het kader bepaald hebben, vinden er groepsbezoeken plaats waarin wordt gekeken naar van te voren bepaalde uitgangspunten.

  Inhoud:

  • achtergronden van sociale veiligheid
  • wat is er al op school aanwezig
  • inzet binnen de groepen
  • opzetten van een raamwerk

  Dit traject bestaat uit

  • intakegesprek met de leerkracht
  • maken van een kijkwijzer
  • groepsbezoeken in de groep
  • nagesprek na elk groepsbezoek

  Dit traject wordt op maat gemaakt voor elke leerkracht.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Passend onderwijs: uitgaan van verschillen
  Aanbod Algemeen

  Passend onderwijs: uitgaan van verschillen

  30 verschillende kinderen, 30 verschillende ontwikkelingen, 30 verschillende karakters. Hoe zorg je ervoor dat ieder kind passend onderwijs krijgt?
  In de trainingen bespreken we de uitgangspunten van passend onderwijs en de visie van de school en kijken we hoe we op een passende manier passend onderwijs in jouw groep kunnen vormgeven.

  Hoe geef je dit alles vorm binnen je groep en/of de school, zodat je de visie van de school en het daarbij behorende pedagogisch klimaat in je handelen laat zien?
  Nadat we samen het kader bepaald hebben, vinden er groepsbezoeken plaats waarin wordt gekeken naar van te voren bepaalde uitgangspunten.

  Inhoud:

  • achtergronden passend onderwijs
  • meerwaarde van uitgaan van verschillen
  • verschillende mogelijke werkwijzen uitproberen
  • invoering in de groep/ school of aanpassingen binnen de school

  Dit traject kan ook op maat gemaakt worden voor jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN

AANBOD werken met projecten • Werken met projecten
  Aanbod Algemeen

  Werken met projecten

  Werken met projecten in de groep of schoolbreed is heel aantrekkelijk en leerzaam voor kinderen en voor leerkrachten. Door projectmatig te werken zorg je voor een grote betrokkenheid en motivatie bij de kinderen. Hoe zorg je ervoor dat je een goed project hebt en hoe zorg je ervoor dat het project goed loopt?

  In dit traject gaan we aan de slag met het werken met projecten; hoe zorg je dat je een goed thema kiest, hoe zorg je dat je de kinderen betrekt, hoe zorg je dat je voldoet aan de kerndoelen, etc.

  Inhoud van de trainingen:

  • verschillende manieren van werken met projecten
  • betrokkenheid bij kinderen
  • werken vanuit doelen
  • plannen van verschillende activiteiten en tijdsbewaking
  • zorgen voor een ‘kop’ en een ‘staart’ van een project

  Wil je meer weten of wil je een op maat gemaakt traject voor jouw school? Neem dan gerust contact met ons op.


  Contact DOEN

Aanbod Taal • Begrijpend lezen
  Aanbod algemeen

  Begrijpend lezen

  Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vaardigheden zo niet de belangrijkste vaardigheid die kinderen moeten kunnen in de 21ste eeuw. Uit onderzoek is echter gebleken dat kinderen steeds minder plezier hebben in het lezen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.
  Daarbij in acht nemend dat veel leerkrachten het moeilijk vinden om begrijpend lezen te geven geeft maar aan dat de noodzaak hoog is bewust aandacht te geven aan het geven van begrijpend lezen.

  Begrijpend lezen wat moet ik doen?
  Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leerkrachten en/of teams die meer grip willen krijgen op het geven van begrijpend lezen.

  Inhoud:

  • achtergrond van begrijpend lezen
  • inzet van leesstrategieën
  • omgaan met verschillende niveaus
  • goed voorbeeld gedrag inzetten
  • voldoende interactie van kinderen

  Uitbreiding:

  • groepsbezoeken met individueel nagesprek

  Het is goed mogelijk om een enkele bijeenkomst te verzorgen of een traject op maat samen te stellen.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN
 • Leren lezen zonder methode
  Aanbod algemeen

  Leren lezen zonder methode

  Leren lezen neemt veel tijd in beslag. Voornamelijk in groep 3. Veel scholen hebben een methode die dagelijks tijd vraagt om te leren lezen. Daarbij is er in meer of mindere mate ruimte voor de eigen ontwikkeling van kinderen.

  Wij van doen zijn van mening dat lezen bij uitstek een vakgebied is waar intrinsieke motivatie van kinderen van groot belang is. Een kind dat graag wil leren lezen heeft hiervoor 40 uur nodig. Je zou zeggen een week intensief aan de slag en het is geregeld. Ging het maar zo snel.

  In de bijeenkomsten komt aan de orde:

  • uitgangspunten werken zonder methode
  • aanpak vanuit de letters
  • aanpak vanuit woorden
  • inpassen in de dagelijkse structuur
  • leren uitgaan van thema’s
  • uitwisseling met anderen

  Meer weten of samen dit traject ingaan?


  Contact DOEN
 • Spelling anders bekeken
  Aanbod algemeen

  Spelling anders bekeken

  Spellingvaardigheden van kinderen kunnen verbeteren; vooral door leerkrachtvaardigheden te verbeteren schrijft: ‘school aan zet’ in zijn kwaliteitskaart tips voor betere spellingresultaten.
  Dat is nu precies wat we willen bereiken met deze trainingen. Door leerkrachten bewust te maken van datgene wat belangrijk is bij het geven van spellingonderwijs.
  Daarbij maken we gebruik van ons eigen ontwikkeld materiaal; creatief spellen.

  Inhoud van de bijeenkomsten:

  • achtergronden van spellinginstructie
  • wat moet je vooral doen bij spelling
  • uitzetten van de rode draad door de school
  • uitzetten van de rode draad door de school

  Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

  Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?


  Contact DOEN